World Trigger Season Two gets a new teaser trailer and cast additions

World Trigger Season Two gets a new teaser trailer and cast additions

Hisao Egawa, Toshiyuki Toyonaga, Mie Sonozaki, Kenjiro Tsuda, Ayumu Murase, Ryoko Shiraishi join the cast of World Trigger. Continue reading World Trigger Season Two gets a new teaser trailer and cast additions